Concurs de arhitectură pentru amenajarea centrului satului Sibiel www.heritas.ro/sibiel

Sibiel – cultura construită

Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu

Cultura construită:

Dacă privim satele și orașele din țară este evident că trăsătura noastră elementară comună este construirea. Imboldul de ‘a construi’ se numără printre actele de bază ale culturii umane alături de inginerie, agricultură sau muzică. Însă construcție nu înseamnă cultură construită. Cultura construită este, dincolo de ‘frumusețea estetică’ a unui obiect, încercarea de a răspunde  solicitărilor sociale, economice, economice și de aspect, de la calitatea vieții și imaginea unei localități până la organizarea traficului. Cultura construită nu poate fi redusă la protecția monumentelor sau distorsionată la pseudo-tradiționalism. Ea este mărturia tăcută a unei cunoașteri seculare asupra pământului, însă nu este o piesă învechită ci un catalizator al dezvoltării comunității care caută răspunsuri la întrebările și problemele vieții actuale. 

Urban și rural :

Vremurile în care orășenii pot fi identificați ca atare la țară au trecut. Stilurile urbane de viață sunt prezente în cele mai modeste sate, iar linia de demarcație dintre urban și rural tinde să se dizolve treptat datorită interferențelor complexe și a mobilității crescute specifice perioadei actuale. Dacă vrem să recunoaștem sau nu, vechile cicluri de viață și amestecul de culturi și tradiții, împreună cu construcțiile asociate lor sunt într-un declin natural inexorabil care nu poate fi oprit. Pe de altă parte oamenii au în continuare nevoie de spații în care să comunice, să muncească, cu care să se identifice pentru a se solidariza și pentru a deveni purtători ai identității locale în viața comunității. Oprirea declinului vechilor moduri de viață și a culturii asociate lor este o sarcină imposibilă,  însă oportunitatea focalizării asupra unui nou mod de a înțelege cultura construită există și este accesibilă.    

Experiența LandLuft:

Asociația austriacă LandLuft (germ. Land=țară, pământ, Luft=aer; ‘aer de țară sau ‘pământ și aer), www.landluft.at,  împreună cu Asociația austriacă a comunelor, Österreichischer Gemeindebund,  www.gemeindebund.at, încurajează comunele să se preocupe de cultura construită, cu alte cuvinte de propriul lor viitor. Pentru aceasta au instituit împreună în anul 2009 Premiul  Land Luft pentru cultura construită în comune. Sunt căutate inițiativele de succes care merită perpetuate și care se preocupă de necesitățile actuale sau viitoare ale localităților lor. Premiul urmărește să-i convingă pe reprezentanții administrațiilor locale, politicieni și pe toți cei interesați de faptul că merită să te ocupi de cultura construită. În proiectul Sibiel – cultura construită’ urmărim realizarea unei conferințe susținute de unul din premianții LandLuft, primarul din comuna Zwischenwasser (http://www.zwischenwasser.at), domnul Josef Mathis.

Sibiel:

Satul Sibiel este o localitate tipică din Mărginimea Sibiului situată la 5 km de Săliște și 24 km de Sibiu, pe cursul inferior al râului Sibiel , la poalele munților Cindrel. Satul aparține administrativ de orașul Săliște și este listat ca ansamblu protejat de arhitectură tradițională pe lista monumentelor istorice, având de asemenea în patrimoniul construit câteva monumente istorice de importanță internațională și națională. Probabil cea mai cunoscută atracție turistică a satului este muzeul de icoane pe sticlă.  Satul are în prezent un număr de cca 450 de locuitori, care se dublează pe perioada verii datorită numărului mare de turiști care vizitează satul.

O importantă componentă a economiei satului este agroturismul, iar în sat există o asociație activă a proprietarilor de pensiuni agroturistice, Asociația Sibiel 2000.

 

Sibiel – cultura construită’ – O.A.R., Fundația Heritas:

Proiectul are la bază ideea unor locuitori ai satului Sibiel de a amenaja spațiul public din centrul satului cu un loc de joacă pentru copii și regândirea spațiului din jurul momumentului eroilor căzuți în cele două războaie mondiale.

În același timp există o dezbatere locală legată de necesitatea asfaltării sau pavării ulițelor satului cu pavele de beton, după exemplul orașelor contemporane din România. Această dezbatere a pornit de la deranjarea pavajului tradițional cu piatră de râu prin săpăturile făcute de către furnizorii de utilități publice și aerul tipic de șantier rămas în urma acestor săpături.

Din contactul cu câțiva arhitecți și aprofundarea discuțiilor pe aceste teme a rezultat oportunitatea implicării locuitorilor satului, arhitecților și administraței publice în realizarea unei serii de acțiuni dedicate unor intervenții adecvate în satul Sibiel.  Modelul pentru această abordare este experiența locală a Fundației Heritas din Sibiu (www.heritas.ro ) și experiența Asociației LandLuft (www.landluft.at) din Austria. 

Se doreşte ca lucrările de execuţie a amenajării spaţiului public să demareze în anul 2013. Pentru obţinerea proiectului, promotorii, Primăria Săliște, Asociația Sibiel 2000 și Ordinul Arhitecților din România, lansează un concurs de soluţii într-o singură fază, în limba română și în limba engleză, deschis concurenţilor din România, statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Concursul este organizat ca o procedură de achiziţie publică independentă urmată de atribuirea contractului de proiectare pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic fără publicarea unui anunţ prealabil de participare.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România (Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea) în colaborare cu Fundația Heritas (Sibiu) și arh. Mirela Weber (Viena, Austria).

Membrii juriului sunt: Horaţiu Răcuciu – primar Sălişte; Aurel Pau –preşedinte, Asociaţia Sibiel 2000; drd. arh. Mirela Ileana Weber, Austria – președintele jurului; prof. dr. Gerhard Stadler – Universitatea Tehnică din Viena, Austria; arh. Peter Schneider – Schneider&Lengauer Architekten, Austria; dr. arh. Vera Marin – ATU, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană; arh. Ernö Bogos – OAR.

Fondul de premii de 6100 lei este pus la dispoziție din Timbrul de Arhitectură de către Ordinul Arhitecților din România. Primăria Săliște finanțează serviciile de proiectare ulterioare.   

Site-ul oficial al concursului, în versiune bilingvă română-engleză este www.heritas.ro/sibiel și va include toate informațiile necesare concurenților și documentația de concurs.

Pentru orice problema sau intrebare puteti completa formularul alăturat sau puteți să ne scrieți la adresa de email a secretariatului concursului office@heritas.ro

Calendarul concursului:

 • lansarea concursului, publicare                                                                                     21.12.2012
 • vizita organizată la amplasament                                                                                    12.01.2013
 • data limită a primirii întrebărilor concurenţilor                                                          16.01.2013
 • data limită de comunicare şi afişare a răspunsurilor la întrebări                             21.01.2013
 • data limită pentru înscrierea la concurs prin transmiterea formularului de înscriere completat la secretariatul concursului sau pe site-ul concursului                                                             23.01.2013
 • data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data / ora poştei                                                                                                                                                  04.02.2013, ora 17
 • data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă                                                 08.02.2013
 • data şi ora deschiderii coletelor                                                                                    11.02.2013
 • anunţarea rezultatului jurizării, ridicare anonimat                                                     18.02.2013
 • termen depunere / soluţionare contestatii                                                                 22.02.2013
 • comunicarea rezultatelor                                                                                                25.02.2013