Ce trebuie să avem în vedere și ce trebuie să pregătim înainte de a începe o construcție

InainteÎnainte de a construi trebuie să studiem în amănunt fiecare parte a planului și elevațiile clădirii care urmează să fie zidită.

Trei lucruri (cum spune Vitruviu) trebuie luate în seamă la orice construcție, fără de care nici un edificiu nu va merita să fie lăudat, și acestea sunt: utilitatea, durabilitatea și frumusețea. Nu ar putea fi socotită desăvârșită clădirea care ar fi bine împărțită fără a rezista însă timpului, sau ar dura fiind incomodă, sau avându-le pe amândouă ar fi lipsită de orice frumusețe.

Comoditatea se va obține numai dacă fiecărei părți i se va da locul potrivit și fiecărui element proporția justă, și anume, nu va fi mai mic decât se cere și nici mai mare decât se face în mod obișnuit, și se va așeza la locul cuvenit, adică atunci când loggile, sălile, camerele, pivnițele și podurile vor fi așezate fiecare la locul cel mai nimerit.

Durabilitatea va fi asigurată atunci când zidurile vor fi perfect perpendiculare, mai groase în partea de jos decât în partea de sus și având temelii solide. În afară de aceasta, coloanele de deasupra vor fi în dreptul celor dedesubt, iar toate golurile, ca ușile și ferestrele, vor fi unul desupra celuilalt, astfel ca plinul să vie desupra plinului și golurile deasupra golurilor.

Frumusețea va rezulta din alegerea fericită a formelor, din echilibrul dintre tot și părți, a părților între ele și a acestora față de întreg, dând edificiului calitatea unui corp întreg, perfect legat, în care fiecare parte să fie în concordanță cu celelate și să nu fie nimic de prisos.

După ce vor fi luate în considerare toate aceste lucruri încă din stadiul de desen și de machetă, se vor face calculele tuturor cheltuielilor la care se pot ridica, și se vor pregăti din timp banii și materialele necesare, astfel ca atunci când începi să zidești să nu lipsească ceva care ar putea împiedica terminarea lucrării. Și ar fi spre lauda celui care construiește ca și spre marele folos al întregii construcții ca lucrarea să se termine în timpul cuvenit și zidurile să se ridice toate odată, ca să nu se facă acele crăpături care se ivesc atât de des la zidurile clădite în mai multe etape.

 

Andreea Palladio

Patru cărți de arhitectură (1570)

Ediția în limba română – Editura Tehnică București, 1957