2.4. Mortare / Betoane

2.4. Mortare / Betoane

Definiţii şi clasificări:
Mortarele sunt amestecuri bine omogenizate de liant, nisip şi apă, care se întăresc fie prin pierderea apei, fie hidraulic, în funcţie de natura liantului întrebuinţat. Ele servesc la legarea între ele a pietrelor de construcţie pentru a forma piese de construcţie (de [...]

2.6. Lemnul

2.6. Lemnul

2.6.1. Caracteristici generale
Materialele lemnoase se caracterizează prin următoarele proprietăţi:

Compoziţia lor chimică variază după specia arborelui, după locul unde a crescut şi mai ales după vârsta arborelui. Chiar în acelaşi cilindru lemnos, compoziţia chimică variază de la centru spre periferia lui. De asemenea, planta [...]

2.5. Materiale ceramice

2.5. Materiale ceramice

Produse ceramice
Generalităţi
În vechea limbă greacă, kerameus însemna meşteşugar care produce oale, iar keramos însemna produs obţinut prin arderea formelor crude de argilă. Acest din urmă termen s-a păstrat cu acelaşi sens până în timpurile moderne. Obţinerea produselor ceramice este unul din cele [...]

2.2 Agregate

2.2 Agregate

Agregatele sunt materiale granulare folosite la confecţionarea mortarelor şi betoanelor, formând scheletul rigid al acestora, fiind componentul de masă al lor (80-85%).
Agregatul se consideră inert din punct de vedere chimic faţă de liant şi apă, totuşi fracţiunea lui fină nu este inertă, de [...]

Lianți minerali

Generalităţi, clasificare:
Liantul este materialul de construcţii care iniţial în stare solidă, apoi în soluţie apoasă se transformă sub influenţa proceselor fizico-chimice într-o masă rigidă, care poate îngloba în masa ei materiale granulare sau sub formă de bucăţi rezultînd noi materiale de construcţii cu proprietăţi [...]

Piatra naturala

Piatra naturala

Generalităţi, clasificare:
Piatra naturală ca material de construcţie rezultă în urma exploatării şi prelucrării rocilor naturale de la suprafaţa scoarţei terestre (litosfera). Ca material de construcţie rocile se folosesc în două moduri: 1. produse prelucrate mecanic, prin concasare, sortare, spălare, cioplire şi şlefuire, fără o [...]