piatra

Piatra naturala

Generalităţi, clasificare:

Piatra naturală ca material de construcţie rezultă în urma exploatării şi prelucrării rocilor naturale de la suprafaţa scoarţei terestre (litosfera). Ca material de construcţie rocile se folosesc în două moduri: 1. produse prelucrate mecanic, prin concasare, sortare, spălare, cioplire şi şlefuire, fără o prelucrare termică care să le modifice compoziţia sau proprietăţile; 2. ca materie primă în obţinerea unor materiale de construcţie (prin ardere la diferite temperaturi).

Rocile se clasifică după următoarele criterii:

 

 

După modul de formare:

Roci magmatice

Roci sedimentare

Roci metamorfice

După structură:

Roci cu structură holocristalină

Roci cu structură hemicristalină

Roci amorfe

După textură (modul de aranjare în spaţiu al mineralelor componente):

Roci cu structura neorientată sau masivă, când aranjarea în spaţiu a mineralelor nu este ordonată.

Roci cu structură stratificată, la care toate straturile sunt alcătuite dintr-un singur mineral.

Roci cu structură şistoasă, la care diferitele straturi sunt alcătuite din minerale diferite.

După densitatea în grămadă în stare afânată:

Roci uşoare, cu densitatea mai mică sau egală decât 1800 kg/m3

Roci grele, cu densitatea mai mare de 1800 kg/m3

 

Standarde de Stat:

STAS 5089 – 55 Produse de piatră naturală pentru construcţii. Terminologie

STAS 5090 – 55 Piatră naturală pentru construcţii. Clasificare

STAS 5089-55

PRODUSE DIN PIATRĂ NATURALĂ PENTRU CONSTRUCŢII – Terminologie

Acest standard cuprinde termenii principali pentru produsele din piatră naturală folosite în construcţii.

Pârvu G., Mocanu Gh., Hibomvski C., Grecescu A. “Roci utile din România”, Editura Tehnică, Bucureşti 1977BIBLIOGRAFIE:

Mihăilescu N., Grigore I. “Resurse minerale pentru materiale de construcţii în România – Ghid practic”, Editura Tehnică Bucureşti 1981