Büro der Mihai Eminescu Stiftung

loc: Sibiu, RO | Sibiu, RO adresa: Piața Aurarilor nr. 10, Sibiu autori: arhitect Laura Iordache, arhitect Gabriel Roşca colaboratori: Oana Ciobanu, Camelia Ploscar structuri: ing. Petru Rus instalații: Confort 2000 Srl client: Fundația Mihai Eminescu Trust arie desfășurată: 112 m² an realizare: 2003   CASA Casa este situată în Piaţa Aurarilor, la nr. 10, la limita dintre Oraşul de Jos şi Oraşul de Sus – o zonă cu densitate istorică deosebită. De pe lotul de la nr. 10 începe vechiul drum de urcare din Oraşul de Jos în Oraşul de Sus. Casa este nominalizată pe lista monumentelor istorice la poziţia 33B0013 ca şi locuinţă turn din sec XV-XVIII şi reprezintă o inserţie între două corpuri de clădire existente care poate fi datată cu aproximaţie în cea de-a doua jumătate a secolului XVIII. Prin multitudinea de elemente istorice originale păstrate (vatra de foc deschisă, tâmplăria originală a ferestrelor, tavane cu grinzi de lemn aparente, şarpanta originală, scara de acces la etaj şi scara de acces în pod originale) casa aduce o importantă mărturie istorică asupra modului de viaţă şi arhitecturii perioadei în care a fost construită. Prezenţa tavanelor din lemn cu grinzi aparente fasonate, o structură specifică arhitecturii săteşti, şi lipsa decoraţiei de stucatură în mod cert “modernă” în epocă, indică faptul că este vorba de o casă de meşteşugar cu o condiţie materială medie, casă specifică unui oraş cu o structură medievală ca cea a Sibiului.   CLIENT Fundaţia britanică “The Mihai Eminescu Trust”, în România Fundaţia “Mihai Eminescu Trust”, este coordonatoarea mai multor proiecte de restaurare, reabilitare şi revitalizare a zonelor cu caracter istoric din România, şi are ca obiect principal de activitate sprijinirea acţiunilor de conservare a patrimoniului construit existent şi integrarea economică a valorilor extraordinare de patrimoniu existente în România. Principalele proiecte iniţiate de Fundaţia Mihai Eminescu Trust sunt: “Programul satelor săseşti”- revitalizarea unei serii de 5 sate săseşti din comuna Bunesti, judeţul Braşov, “Restaurarea de faţade istorice în Cisnădie, judeţul Sibiu”, “Proiect de formare profesională: Reparaţii de faţade în centrul istoric al oraşului Sibiu” în colaborare cu Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ).   CONCEPT Amenajarea a urmărit să fie un exemplu concret de punere în practică a principiilor Fundaţiei Mihai Eminescu: păstrarea şi conservarea substanţei originale a construcţiei şi utilizarea materialelor tradiţionale istorice pentru restaurare şi reparaţie. Intervenţia presupune mansardarea casei şi amenajarea etajului casei pentru realizarea unui birou / apartament de serviciu pentru Fundaţia Mihai Eminescu Trust. Amenajarea podului pune în valoare structura originală a şarpantei, elementele de consolidare nefiind vizibile. Elementele noi sunt realizate astfel încât să se înscrie neostentativ în construcţia existentă. Elementele originale de tâmplărie au fost recondiţionate minuţios iar tencuielile originale au fost reparate cu mortare tradiţionale de var. Piesele de feronerie au fost confecţionate la comandă de către un fierar autentic.   REABILITAREA STRUCTURALĂ 1. Remedierea defectelor structurale: Principalele problemele structurale ale construcţiei au apărut datorită lipsei unei întreţineri sistematice a învelitorii: degradări ale capetelor de grinzi la planşeul peste etaj, degradări ale elementelor de şarpantă. Într-o anumită fază a existenţei construcţiei, planşeul original cu grinzi aparente a fost tăvanuit cu scânduri pe care a fost aplicată tencuială pe suport de trestie. Grinzile degradate, susţinute improvizat de elementele de şarpantă, au fost astfel mascate de noul tavan. Prin reabilitarea structurală, odată cu repararea capetelor grinzilor de planşeu, s-a revenit la planşeul original cu grinzi şi scânduri aparente fasonate. 2. Adaptarea structurii existente: Consolidarea structurii existente s-a făcut cu păstrarea elementelor originale ale şarpantei vechi care a rămas aparentă, elementele noi de consolidare şi elementele de izolare specifice mansardării nefiind vizibile. Realizarea planşeului mansardei s-a facut prin rigidizarea tiranţilor fermelor şarpantei existente prin placarea pe ambele părţi cu dulapi (h=25cm / b=5cm) fixaţi cu tije filetate pentru a realiza un ansamblu cu tirantul existent. Prin această mărire a secţiunii tiranţilor s-a putut lua în considerare utilizarea lor ca grinzi pentru planşeul mansardei. Această soluţie a permis realizarea planeităţii planşeului proiectat compensând diferenţele de poziţe ale tiranţilor existenţi.   Execuție: februarie 2002 – ianuarie 2003  

 

Ort: Sibiu, RO | Sibiu, RO Adresse: Piața Aurarilor nr. 10, Sibiu Autor: arhitect Laura Iordache, arhitect Gabriel Roşca Mitarbeiter: Oana Ciobanu, Camelia Ploscar Statik: ing. Petru Rus Haustechnik: Confort 2000 Srl Bauherr: Fundația Mihai Eminescu Trust Gesamtfläche: 112 m² Baujahr: 2003

 

place: Sibiu, RO | Sibiu, RO address: Piața Aurarilor nr. 10, Sibiu author: arhitect Laura Iordache, arhitect Gabriel Roşca team: Oana Ciobanu, Camelia Ploscar structure: ing. Petru Rus mechanical-electrical-plumbing: Confort 2000 Srl client: Fundația Mihai Eminescu Trust gross area: 112 m² year of completion: 2003