Arhivă / Atelier / Locuinţă

vezi la > bab 2010

categorie: arhitectură

 

loc: Sibiu, RO | Sibiu, RO

autor: arhitect Gabriel Roşca

colaboratori: Ana Maria Olteanu, Cipriana Pop, Livia Aruncutean, Cristian Gănescu, Ella Dux

structuri: ing. Nicolae Boica

instalații: ing. Kristian Kiss, ing. Liviu Petreuş

client: privat

arie desfășurată: 173,5 m²

an realizare: 2009-2010

 

Terenul disponibil pentru construcţie se află într-un cartier de locuit cu caracter semi-urban, aflat aproape de limita estică a oraşului Sibiu, cu majoritatea caselor construite între anii 1950-1970, şi este rezultat în urma dezmembrării unui lot tipic de aproximativ 14X32m, orientat cu latura lungă preponderent pe direcţia E-V, cu o casă (parter) aşezată pe limita nordică a terenului şi o altă casă, construită mai târziu, la jumătatea lotului.

 

Tema proiectului a fost realizarea unei arhive atelier pentru un cuplu de artişti (soţ-soţie) care să ofere şi posibilitatea minimală de locuire. Prin temă au fost definite caracterul general al clădirii (aspect simplu, industrial şi culoarea albă), înălţimea încăperilor (aprox. 4m), rafturile pentru arhivă, tâmplăria din lemn, performanţele energetice ale construcţiei, bugetul (aprox. 100.000 Euro).

 

Dezmembrarea lotului original a atribuit o suprafaţă de teren ambelor construcţii de pe lot, ceea ce a făcut ca terenul disponibil pentru construcţia nouă (213 mp) să nu ofere multe opţiuni pentru amplasarea ei: în locul construcţiei vechi din mijlocul lotului, cu calcane spre vecinii din stânga şi dreapta, suprafeţe mari vitrate înspre curtea din faţă şi cea din spate, delimitată sever de vecinătatea eterogenă cu un zid din beton aparent cofrat cu scândură.

 

Construcţia are un necesar anual de energie(valoare calculată) de 55kWh/mp/an, apropiat de standardul german de casă de joasă energie NEH-Niedrigenergiehaus (

 

Casa are destinaţia de arhivă/atelier personal al artiştilor, cu intenţia ca în viitor ea să se transforme într-un centru de cercetare pentru artă.