Clădire de birouri și ansamblu rezidențial

loc: Sibiu, RO

adresa: șoseaua Alba-Iulia

autori: arhitect Gabriel Roşca, arhitect stagiar Diana Constantinescu, peisagist Rolf Heinrich Breer

colaboratori: -

client: privat

arie desfășurată: 13271 m²

an realizare: 2015

stadiu: studiu de soluție

Tema proiectului este construirea unei clădiri de birouri (6000mp) și un mic ansamblu rezidențial (cca 55 de apartamente) pe un teren cu suprafața de cca 1ha situat la șoseaua Alba Iulia în Sibiu, în proximitatea orașului istoric, pe malul râului Cibin.

Spre râul Cibin, parcela se învecinează cu un hipermagazin Kaufland, cu parcarea aferentă (203 locuri). 

Conform reglementărilor urbanistice, regimul de înălțime este de maxim P+3+R (parter + 3 etaje +1 etaj retras), respectiv înălțimea maximă a clădirilor de 20m.

Este preconizată și dorită realizarea unui parcaj subteran pentru birouri (120 locuri) și pentru locuințe (70 locuri).

Parterul clădirii de birouri va fi rezervat pentru funcțiuni comerciale, cu accesul la birouri în spatele clădirii.

 

Conceptul de amenajare pune accentul pe câteva zone caracteristice în cadrul ansamblului:

| 1. Zona de promenadă pietonală din fața clădirii de birouri, retrasă 10m de la limita de proprietate la șoseaua Alba Iulia | 2. Zona de acces în clădirea de birouri, garajul subteran pentru locuințe și birouri, acces în curtea rezidențială. | 3. Ansamblul rezidențial cu regim mic de înălțime (P+2+R) grupat în jurul unei curți-grădină interioară, cu spații de acces, socializare și de joacă. 

 

Suprafața terenului de amenajat:                    9563 mp

Funcțiuni comerciale și de birouri propuse:  7471 mp din care 665 mp funcțiuni comerciale

Suprafața desfășurată locuințe:                      5800 mp

Total suprafață construită desfășurată:        13271 mp

POT 29% 

CUT 1,38

 

Parcare subterană 105 locuri (birouri) + 71 locuri (locuințe)

Parcaje la suprafață 15 locuri (birouri) + 32 locuri (locuințe)