agregate

2.2 Agregate

Agregatele sunt materiale granulare folosite la confecţionarea mortarelor şi betoanelor, formând scheletul rigid al acestora, fiind componentul de masă al lor (80-85%).

Agregatul se consideră inert din punct de vedere chimic faţă de liant şi apă, totuşi fracţiunea lui fină nu este inertă, de aceea conţinutul de părţi fine din agregat influenţează mult proprietăţile betonului şi mortarului întărit.

Clasificarea după natura chimică şi origine:

Agregate anorganice:

Naturale, provenite din sfărâmarea naturală sau artificială a diferitelor tipuri de roci Artificiale, care se fabrică sau rezultă ca produse secundare industriale (argilă expandată, granulit, zgura expandată, perlitul expandat, deşeurile ceramice)

Agregate organice:

Naturale, de cele mai multe ori vegetale (rumeguşul de lemn, puzderia de in şi de cânepă, cojile de copac, cojile de orez etc.).

Artificiale, unele produse din polimeri (deşeuri din cauciuc).

Clasificare:

Nisip: din pietre naturale (care se găsesc ca atare în natură sau concasate artificial), nisip de zgură artificial; trece prin ciurul de 7 mm

Pietriş, (dărâmături, prundiş): pietriş fin 7…30mm, pietriş grosier 30…70 mm;

Split (7…30 mm) şi balast (30-70 mm) din roci naturale (bazalt, granit, calcar etc.), sau din pietre artificiale (cărămizi, bucăţi de zgură de cuptor înalt etc.)

În afara de acestea se utilizează ca agregate şi rămăşiţele de ardere a cocsului şi cărbunelui (cenuşă, zgură, spuză) şi pentru scopuri speciale (beton uşor) şi lână de zgură, rumeguş de lemn, lână de lemn, etc.

Greutatea unităţii de volum:

  • Nisipurile naturale (umiditate de carieră) 1200…1500 kg/mc

  • Pietrişul 1400…1600 kg/mc

  • Balast din pietre naturale şi bucăţi de zgură de cuptor înalt 1300…1500kg/mc

  • Nisipul şi pietrişul de piatră ponce 700…900 kg/mc

  • Zgura de cărbune (cenuşă sau spuză) 600…850 kg/mc

Condiţii generale:

Agregatele trebuie să fie fără impurităţi pământoase, cărbune, pirită, gips, acizi şi săruri. Componentele pământoase şi argiloase sunt îndeosebi dăunătoare, dacă înconjoară granulele agregatului şi se lipesc de ele.

Proprietăţile mortarului şi betonului sunt influenţate în mare parte de compoziţia granulometrică a agregatului. Nisipurile cu granule de diferite mărimi aduc o economie de lianţi la prepararea mortarului, deoarece au mai puţine spaţii goale între granule.

Golurile unui nisip scuturat, bun pentru mortar, nu vor depăşi 30%. Pe de altă parte, nisipul pentru mortar cu var aerian nu va fi prea dens, deoarece mortarul nu poate absorbi bioxidul de carbon în cantitatea necesară pentru întărire.

La lucrări din beton se utilizează un amestec de granule cu mai puţine goluri care se prepară prin amestecul granulelor de diferite mărimi.

Standarde de Stat:

STAS 5089 – 55 Produse de piatră naturală pentru construcţii. Terminologie

STAS 2386 – 61 Agregate minerale pentru mortare şi betoane uşoare. Condiţii generale şi metode de încercare.

STAS 1667 – 62 Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane obişnuite cu lianţi hidraulici. Condiţii generale